Tuettu asuminen

Asumisen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan selviytymistä omassa arjessa, auttaa ottamaan vastuuta omasta elämästään ja edistämään omaa elämänhallintaa ja yhteiskunnallista osallisuutta. Tuettu asuminen on sopiva vaihtoehto henkilöille, joilla tuen tarve liittyy päihteisiin tai mielenterveys- ja neuropsykiatrisiin häiriöihin.  Asumisessa opetellaan itsenäisessä asumisessa tarvittavia taitoja, ylläpidetään säännöllistä päivärytmiä ja arjen rutiineita ja saadaan tukea päihteettömyyden ylläpitoon. Asiakkaat ohjataan palvelun piiriin aikuissosiaalityön kautta.

Tarjoamme tuettua asumista aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja vankeinhoidon asiakkaille:

 • päihdekuntoutujat (miehet, naiset, perheet)
 • itsenäistyvät nuoret, jälkihuoltonuoret
 • asumisessa erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat
 • nuoret äidit/perheet
 • lastensuojelun avohuollon asiakkaat
 • vapautuvat ja koevapauteen siirtyvät vangit

Kuntoutuja tekee asumisesta vuokrasopimuksen palveluntuottajan Itä-Suomen Päihdekuntoutus Oy:n tukiasuntoon. Asumisen kustannuksista vastaa asiakas itse ja vuokrataso noudattaa vallitsevia vuokrakustannuksia.

Asumisen ja elämänhallinnan tukena on henkilökunta, joka on asiakkaiden käytettävissä arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Asiakas saa säännöllisiä tukikäyntejä ja ohjausta omaan kotiin. Palvelu perustuu asiakkaan tukemiseen sosiaalisen kuntoutuksen keinoin sekä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa yhteisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Henkilökohtaista tukea voi saada mm. seuraaviin asioihin:

 • omasta arjesta huolehtiminen (kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian ylläpito, ruoanvalmistus, ostosten tekeminen)
 • terveydenhoito
 • lääkehoito
 • virkistäytyminen
 • asiointi kodin ulkopuolella

Henkilökohtaisen tuen lisäksi kaikki tukiasumisen asiakkaat voivat osallistua monipuolisesti toipumista tukevien ryhmien toimintaan.