Palveluita päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Jokaisella asiakkaalla on on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, joka perustuu erityisryhmien asumispalveluiden tilaaja-organisaation asiantuntijoiden laatimaan asiakasprofiiliin. Kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat etusijalla, kun hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan.

Työskentely on välittämästä ja rinnalla kulkemista. Tavoitteena on hyvinvointi, mielekäs arki ja osallisuus.

Uutta! Aloitamme palvelutuotannon Kuopiossa alkuvuonna 2019.