Tukiasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Jokaisella asiakkaalla on on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, joka perustuu Pohjois-Karjalan erityisryhmien asumispalveluiden tilaaja-organisaation asiantuntijoiden laatimaan asiakasprofiiliin. Kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat etusijalla, kun hoitoa ja kuntoutusta suunnitellaan. Työskentely on välittämästä ja rinnalla kulkemista, tavoitteena hyvinvointi, mielekäs arki ja osallisuus.