Palveluita päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Jokaisella asiakkaalla on henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, joka perustuu erityisryhmien asumispalveluiden tilaaja-organisaation asiantuntijoiden laatimaan asiakasprofiiliin. Kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat etusijalla, kun palvelua suunnitellaan.

Tavoitteena on hyvinvointi, mielekäs arki ja osallisuus.